SẢN PHẨM TỪ GIẤY

thông tin liên hệ
Hotline Cty Khang Nguyễn
- ( 0274 )2216555

Ông Nguyễn Xuân Trị
Giám Đốc
0909 710 192 - 0982 950 363

Nguyễn Thị Loan
Phòng kế hoạch - 0975 047 512

Ms Trân
Phòng Kế Toán - 0974 713 331

Thanh Chữ V

Thanh Chữ V
Thanh Chữ V
Thanh Chữ V
Thanh Chữ V
Thanh Chữ V
Thanh Chữ V